Menyval 0

Väljer man menyval 0 eller inget val alls kommer de till växeln.