Menyval 2 - yrkesverksamma

Vid menyval 2 kommer de till upplysningstjänst (UT) för yrkesverksamma. De yrkesverksamma som ringer in behöver oftast rådgivning.

Efter menyval 1 får de två alternativ:

Gäller ditt klagomål eller fråga hälso- och sjukvård - tryck 1

Gäller ditt klagomål eller fråga socialtjänst - tryck 2

Detta menyval använder yrkesverksamma som vill ha rådgivning eller lämna tips. Det kan vara personal inom sjukvården eller socialtjänsten och personal inom omsorgen som ringer in.

 

Anmälningar måste skickas till IVO skriftligen. De yrkesverksamma har möjlighet att göra anmälan på ivo.se gällande


Telefontid

Upplysningstjänst har telefontid vardagar mellan 9-12 och 13-15 förutom på tisdagar då de endast har öppet mellan 9-12.

(Under sommaren 2019 mellan 1 juli-16 augusti har UT telefontid mellan 9-12.)

 

Inga meddelanden ska tas då de inte har möjlighet att ringa upp.