Menyval 3 - kontrollfunktionen

Vid menyval 3 kommer de till vår funktion för Kontroll av legitimerad personal. Dit ringer både yrkesverksamma och privatpersoner som vill veta om det finns några anmälningar på legitimerad personal.