Sekretess, hotfulla samtal och hot om självmord


Sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet.

Rätten till handling/uppgift gäller endast allmänna handlingar.

Vid en begäran om uppgift ska alltid en sekretessprövning göras. Den görs av våra jurister som bestämmer om vad som får lämnas ut och inte.

Som tex lex Maria/Sarah är det en hög sekretess på. 

Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

För personal i en myndighets telefonväxel gäller sekretess för uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från någon annan person hos myndigheten.

Dvs att alla samtal som vi får in i växeln är sekretess och får inte föras vidare till tredje part.

När det gäller samtal till växeln så lämnar vi inte ut mobilnummer.

Vi har några anställda hos oss där vi inte ens får lämna ut anknytningen. Den informationen står i faxfältet. Då tar vi meddelande till den personen. 

I annat fall så lämnar vi ut anknytningen om de frågar efter den. 

 

Hotfulla samtal

På IVO har vi nolltolerans mot hot. Hot mot personalen kan uppstå i olika situationer, inte sällan i samband med telefonsamtal.

Hot som man inte på förhand haft möjlighet att riskbedöma – här är det viktigt att försöka behålla lugnet och att dokumentera vad som sägs och notera telefonnummer.

Starta, om möjligt, en inspelning och/eller en spårning av samtalet.

Vid vilken tidpunkt mottogs hotet?

Hur exakt lät hotet?

 

Hot om självmord

Hot om självmord kan uppstå via telefonsamtal.

Tänk på att vara lugn och lyssna uppmärksamt på vad personen förmedlar.

  • Försök förstå personens känslor och visa medkännande
  • Ge icke-verbala meddelanden som visar acceptans och respekt
  • Tydligt visa respekt för personens åsikter och värderingar
  • Tala ärligt och uppriktigt
  • Visa din oro, omsorg, värme och förmedla hopp

Under samtalet/ efter uttalat självmordshot, notera om möjligt:

  • Vid vilken tidpunkt mottogs hotet?
  • Var befinner sig personen?
  • Notera telefonnummer vid ev. telefonsamtal.

Om samtalet känns riktigt allvarligt så ring eller koppla personen till 90101, Självmordslinjen.