Kommande preliminära rapporter

IVO publicerar löpande ett antal rapporter med iakttagelser och bedömningar från tillsynen. I en årlig rapport sammanställer vi vår genomförda tillsyn. Här listas våra kommande rapporter med preliminära publiceringstillfällen.

 

Kommande rapporter, uppdatering sker löpande ​Preliminär publicering Ansvarig​
Systemanalys inom socialtjänsten
Rapporten behandlar en systemanalys som genomförts inom socialtjänsten i ett antal  kommuner.
Oktober  Anna  Öström