Kommande preliminära rapporter

IVO publicerar löpande ett antal rapporter med iakttagelser och bedömningar från tillsynen. I en årlig rapport sammanställer vi vår genomförda tillsyn. Här listas våra kommande rapporter med preliminära publiceringstillfällen.

Kommande rapporter, uppdatering sker löpande ​Preliminär publicering Ansvarig​
Samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende

Rapport från det nationella projektet med samma namn. Läs mer om projektet. 

 April 2018 Michael Dahlberg-Grundberg

Lämplighetsprövning inom personlig assistans

Rapport från det nationella projektet med samma namn. Läs mer om projektet.

April 2018 Johanna Nilsson