Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar.

Februari 2018

Datum Konferens Ort
6/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Jönköping 
8/2
2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Göteborg
13/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Örebro
15/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Malmö
20/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Umeå
22/2 2018 Arrangör: IVO

IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Stockholm

Ämne