Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

""
Foto: Josefin Widell Hultgren

Här listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) deltar i.

Mars-april 2019

Datum Konferens Ort
5/3-2/4 2019

Arrangör: IVO

IVO-dagen 2019

Flera orter
9-10/4 2019

Barnrättsdagarna

Örebro

Maj 2019

Datum Konferens Ort
8/5 2019

Riksföreningen MAS-MAR kompetensutvecklingsdagar

Karlstad
23/5 2019

Vitalis

Göteborg
22/5 2019

Arrangör: IVO
Konferens om tvångsåtgärder.

Stockholm

September 2019

Datum Konferens Ort
25-27/9 2019

Socialchefsdagarna

Umeå
26-27/9 2019

Nordisk tillsynskonferens

Malmö

November 2019

Datum Konferens Ort
13-15/11 2019

Odontologiska riksstämman

Stockholm