Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar.

September

Datum Konferens Ort
27-29/9

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer 

Socialchefsdagarna

Dokumentation

 Östersund

 

November

Datum Konferens Ort
14-15/11

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Stockholm
17/11 2017

Arrangör: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Odontologiska riksstämman 

Stockholm
20/11 2017

Arrangör: IVO

Dialogforum med organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.

Stockholm