Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar.


September 2018

Datum Konferens Ort
 19-20/9 2018

Patientsäkerhetskonferensen

Arrangör: SKL

IVO medverkar med seminarier och monter.

Stockholm 

Oktober 2018

Datum Konferens Ort
3-5/10 2018

Socialchefsdagarna

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer

IVO medverkar med seminarium och monter.

Jönköping 
1/10 2018

Dialogforum

Arrangör: IVO

Dialogforum för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.