Genomförda konferenser

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser från i år, samt eventuell dokumentation från dessa. Länkar till tidigare år finns i högermarginalen.

 

November

Datum Konferens Ort
17/11 2017

Arrangör: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Odontologiska riksstämman 

Stockholm
20/11 2017

Arrangör: IVO

Dialogforum med organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.

Stockholm

September

Datum Konferens Ort
27-29/9

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer 

Socialchefsdagarna

Dokumentation

 Östersund

Maj

Datum Konferens Ort
8/5 2017

Arrangör: IVO 

Dialogforum med organisationer som företräder personal i vård och omsorg.

Dokumentation

 Stockholm

April

Datum Konferens Ort
5/4 2017

Arrangör: IVO 

Dialogforum med organisationer som företräder patienter/brukare/anhöriga.

Dokumentation

 

 Stockholm

Ämne