Genomförda konferenser

Deltagare fotograferar med sin mobil
Foto: Josefin Widell Hultgren

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser, samt eventuell dokumentation från dessa.

Konferenser: