IVO-dagen 2018

I februari bjuder IVO in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Vi vill att du bidrar med ditt perspektiv på hur tillsyn kan utgöra ett lärande i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Förhoppningen är skapa förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte och lärande. Dialogen under IVO-dagen bygger på att de som deltar har ett helhetsperspektiv av verksamheten och har i uppdrag att driva verksamhetsförändring.

Årets nationella tillsynsområden och särskilda satsningar som IVO genomför skapar grunden för dialogen inom områden som t ex:

  • samverkan kring multisjuka äldre
  • tillgänglighet inom akutmottagningar
  • tillsyn av tandvård
  • uppföljning av placerade barn
  • lämplighetsprövning LSS

Programmet innehåller separata seminarier för socialtjänst- respektive hälso- och sjukvårdsområdet. Företrädare för IVO och representanter från vård och omsorg medverkar i programmet. Vi diskuterar även aktuella områden som den nya klagomålslagstiftningen, Lex Maria och Lex Sarah samt tillståndsprövning. Välkommen till en dialog om hur tillsynen kan göra mest nytta.

Ämne