Genomförda konferenser 2013

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2013 och eventuell dokumentation från dessa.

 


2013 - Nationella återföringskonferenser

Nationell serie med återföringskonferenser höst 2013

December

Datum Konferens Ort
3/12
2013
​Dialog med representanter för patient-, anhörig- 
och brukarorganisationer
Inbjudan (pdf)
Kontaktperson: Åsa M Johansson
Stockholm
4/12
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård 
Inbjudan med program (pdf)
Kontaktperson: Margaretha Håkansson
Malmö
5/12
2013
Dialog med representanter för patient-, anhörig- 
och brukarorganisationer
Inbjudan (pdf)
Kontaktperson: Åsa M Johansson​
Stockholm
9/12
2013
Dialog med representanter för vård- och omsorgsorganisationer
Inbjudan (pdf)​
Kontaktperson: Åsa M Johansson
Stockholm
10/12
2013
Dialog med ​representanter för privata vård- och omsorgsgivare
Inbjudan (pdf)
Kontaktperson: Åsa M Johansson
Stockholm
10/12
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård 
Inbjudan med program (pdf)
Kontaktperson: Birgitta Hofvendahl
Malmö

November

Datum Konferens Ort
15/11
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård
Inbjudan med program (pdf)
Kontaktperson: Birgitta Hofvendahl
Malmö
22/11
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård 
Inbjudan med program (pdf)
Kontaktperson: Gunilla Olofsson Hoff
Malmö

Oktober

Datum Konferens Ort
9/10
2013
Regional halvdagskonferens - lex Sarah - Fulltecknad
Inbjudan med program (pdf)​
Presentationsmaterial - IVO (ppt)
Presentationsmaterial - Socialstyrelsen (pdf)
Kontaktperson: Helena Rutensköld
Malmö
10/10
2013
Regional halvdagskonferens - lex Sarah
Inbjudan med program (pdf)​
Presentationsmaterial - IVO (ppt)
Presentationsmaterial - Socialstyrelsen (pdf)
​Kontaktperson: Helena Rutensköld
Växjö
18/10
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård 
Inbjudan med program (pdf) 

Kontaktperson: Lena Sällström Olsson
Malmö
21/10
2013
Seminarium om blodsäkerhetsfrågor
Inbjudan med program (pdf)
Dialog med Blodverksamheterna 2013 (pdf)
Presentationsmaterial IVO (pdf)
Kontaktperson: Mona Hansson​
Stockholm
25/10
2013
Återföringsseminarium - kommunal hälso- och sjukvård
 Inbjudan med program (pdf) 

Kontaktperson: Lena Sällström Olsson
Malmö

September

Datum Konferens Ort
23/9
2013
Återföringsdialog - sommar 2013
Kontaktperson: Karin Frostfeldt
Jönköping