Nationella återföringskonferenser 2013

Under november-december genomför IVO återföringskonferenser runt om i landet. Myndigheten presenterar då de senaste tillsynsresultaten utifrån ett antal aktuella rapporter. Deltagarna kommer även att diskutera formerna för kommande tillsynsåterföring.