Genomförda konferenser 2014

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2014 och eventuell dokumentation från dessa.

 


December

Datum Konferens Ort
4/12
2014
Arrangör: IVO
Återföringsdialog om tillsyn av 8 kommuners förhandsbedömningar av orosanmälningar gällande barn och unga inom socialtjänsten. 
Riktar sig till berörda inom de tillsynade kommunerna. Inbjudan utskickad. 
Presentation, återföringsdialog avdelning öst 2014 (pdf 970 kb, nytt fönster)
Sammanställning: Återföringsdialog - ​Tillsyn av förhandsbedömningar (pdf 137 kb, nytt fönster)
Stockholm
5/12
2014
Arrangör: IVO
​IVO bjuder in till en träff om vår tillsyn av SiS särskilda ungdomshem och SiS LVM-hem i region sydöst. Inbjudan riktar sig främst till institutionschefer och biträdande institutionschefer. 
Inbjudan-sis-sydost-2014.pdf
Jönköping

November

Datum Konferens Ort
6/11
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Lund
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Cecilia Holm
Program IVO-dagen Lund
IVO-dagen Lund 2014, power point-presentation
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Informationsbroschyr om IVO 
Posters IVO-dagen Lund 2014
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Miniseminiarum Enskildas klagomål, power point-presentation
Miniseminarium Våldsutsatta kvinnor, power point-presentation
Lund
12/11
2014
Arrangör: IVO
Dialogmöte med anmälningsansvariga lex Sarah och lex Maria, äldreomsorg och funktionshinderområdet inom SoL och LSS.​
Inbjudan-dialogmöte-IVO-nord-20141112.pdf
Presentation 12 november
Umeå
19/11
2014
Arrangör: IVO
Regionala tillståndsdialoger 2014-09-03--2014-11-19
​Vi bjuder in dig som vill veta mer om tillståndsprövning till en informationsträff och möjlighet till dialog med representanter från IVO.
Läs mer och registrera dig 
Presentation tillståndsdialoger 2014​
Stockholm
Jönköping
Göteborg 
Malmö​
20/11
2014
Arrangör: IVO
Dialogmöte med anmälningsansvariga i landstingen NLL, VLL, LVN och JLL.​
Läs inbjudan (pdf)
Presentation 20 november​
Umeå

Oktober

Datum Konferens Ort
13/10
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Stockholm
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Lovisa Wihk
Program IVO-dagen 2014 Stockholm
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen 2014 Stockholm​ 
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO
Stockholm
15/10
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Umeå
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Linn Arvidsson
Program IVO-dagen 2014 Umeå
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen 2014 Umeå
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO
Umeå
16/10
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Örebro och Falun
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Jonas Malm
Program IVO-dagen 2014 Örebro
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen 2014 Örebro
Powerpoint-presentationer IVO-dagen 2014 Örebro Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO​
Örebro
20/10
2014
Program IVO-dagen Falun 2014
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen 2014 Falun
Powerpoint-presentationer IVO-dagen 2014 Falun
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO
Falun
22/10
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Jönköping
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Jonas Malm
Program IVO-dagen Jönköping 2014
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen Jönköping 2014
Bostad med särskild service – en bostad med delaktighet och inflytande? Resultatsammanställning 
Personlig assistans – en insats med kvalitet?​
Resultatsammanställning
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO
Jönköping
23/10
2014
Arrangör: IVO
IVO-dagen i Göteborg
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker vi ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt presentera iakttagelser från vår tillsyn. 
Kontaktperson: Josefin Viidas
Program IVO-dagen Göteborg 2014
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015
Posters IVO-dagen Göteborg 2014
Informationsblad IVO-dagen Göteborg 2014
Klagomål inom socialtjänsten uppdelat på verksamhetsområde 
Statistik Lex Sarah 2014
Lex Sarah, power point-presentation
Regeringsuppdrag IVO-dagen 2014
Informationsbroschyr om IVO
Presentationen Hur görs tillsyn möjlig? Emma Ek
Göteborg
21/10 och 23/10
2014
Arrangör: IVO
Dialog kring aktuella vävnadsfrågor med vävnadsinrättningar som hanterar vävnader och celler (ej könsceller).
Dokumentation Rättstillämpning
Dokumentation tillsyn 21 oktober (könsceller)
Dokumentation tillsyn 23 oktober (vävnader och celler)
Stockholm

Juni

Datum Konferens Ort
4/6
2014
Arrangör: Forum Carpe 
Systematisk uppföljning – ett sätt att utveckla verksamheten och skapa delaktighet för brukare
Forum Carpe juni 2014.pdf
Kontaktperson: Kristina Söderborg​
Stockholm

Maj

Datum Konferens Ort
14/5
2014
Arrangör: IVO
Dialog med företrädare för privata vård- och omsorgsgivare
Program-dialogforum-140514.pdf
Stockholm
28/5
2014
​Arrangör: IVO
Dialog med företrädare för patienter, brukare, anhöriga
Dagordning-dialogforum-28-maj-2014.pdf
Stockholm

April

Datum Konferens Ort
2/4 samt 3/4
2014
Arrangör: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Mötesplats funktionshinder 2014
Program (på GR:s webbplats)
Kontaktperson: ​Lars Erik GotthardLena Almvik​
Göteborg
4/4
2014
Arrangör: PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation.
Vårmöte
PARO-IVO-april-2014.pdf
Kontaktperson: Kristina Söderborg​​
Stockholm
9/4
2014
Arrangör: IVO
Dialog med företrädare för personal i vård och omsorg​
Program-dialogforum-9-april-2014.pdf
Tillsynsrapport.pdf
skrivelse-om-hantering-av-klagomal-enligt-patientsakerhetslagen-2010-659.pdf
Stockholm
23/4 samt 24/4
2014
Arrangör: IVO
Regional halvdagskonferens fm - resultat av inspektioner
vid HVB och ungdomshem.
Inbjudan med program fm 2014-04-23(pdf)
Inbjudan med program em 2014-04-23 (pdf)
Inbjudan med program fm 2014-04-24 (pdf)
Inbjudan med program em 2014-04-24 (pdf)
Presentationsmaterial - trygg och säker vård (pdf)
Presentationsmaterial - lex Sarah (pdf)
Presentationsmaterial - vad har vi sett 2010-2013 (pdf)
Presentationsmaterial - om IVO (pdf)
Kontaktperson: Anita TingströmJeanette Zachau 
 Göteborg

Februari

Datum Konferens Ort
24/2
2014
Arrangör: IVO
Regional halvdagskonferens förmiddag- SoL och LSS 
Inbjudan med program (pdf)​
Presentationsmaterial
Presentationsmaterial IVO:s tillsyn
Kontaktperson: Joonas Terje
Malmö
24/2
2014
Arrangör: IVO
Regional halvdagskonferens eftermiddag - SoL och LSS
Inbjudan med program (pdf)
Presentationsmaterial
Presentationsmaterial IVO:s tillsyn
​Kontaktperson: Joonas Terje
Malmö
25/2
2014
Arrangör: IVO
Regional halvdagskonferens förmiddag - SoL och LSS
Inbjudan med program (pdf) 
Presentationsmaterial
Presentationsmaterial IVO:s tillsyn
Kontaktperson: Joonas Terje
Växjö