Genomförda konferenser 2015

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2015 och eventuell dokumentation från dessa.

 


December

Datum Konferens Ort
2/12
2015

Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare. Omfattar specifikt inbjudna organisationer. 

Stockholm
 8/12
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog om tillsynen av SiS. Inbjudan riktar sig främst till institutionschefer och biträdande institutionschefer på SiS.

Program (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Jönköping

November

Datum Konferens Ort

2/11
2015

Arrangör: IVO
Dialogmöte om ensamkommande flyktingbarn. Mötet riktar sig till avdelningschefer och handläggare vid länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län som arbetar med att stödja kommunerna i att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Jönköping

4/11 
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering samt anmälningsansvariga hos privata vårdgivare med ansvar för hälso- och sjukvård.

 Stockholm

4/11
 till
23/11


IVO-dagen

IVO bjuder in till en diskussion om strategiska frågor inom tillsynsområdet för dig som har en befattning på lednings- och utvecklingsnivå. Under dagen redovisar vi även vad vi ser inom den riskbaserade tillsynen inom respektive region. Deltagare erbjuds möjlighet till en dialog med IVO:s ledning och medarbetare samt kollegor i regionen. IVO-dagen är en heldagskonferens för specifika målgrupper. Mer om konferensen på registreringssidan

Tillsynspolicy (pdf, öppnas i nytt fönster)

Detta är IVO (pdf, öppnas i nytt fönster)

IVO:s riskanalys (pdf, öppnas i nytt fönster)

Malmö
Stockholm
Göteborg
Jönköping
Umeå
Örebro

4/11
2015

IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Malmö

Program Malmö (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Malmö (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Malmö
9/11
2015

IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Stockholm

Program Stockholm (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Stockholm (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Stockholm
 13/11
2015

 IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Göteborg

Program Göteborg (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Göteborg (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation om intern samverkan och informationsöverföring (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation om tillsyn av korttidsvistelse enligt LSS (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation om ensamkommande flyktingbarn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Av erfarenheter blir man vis (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation om personlig assistans (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Göteborg
 16/11
2015

 IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Jönköping

Program Jönköping (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Jönköping (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Lex Maria (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Orosanmälningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Berättelsen om Bernt, underlag samtalstorg(pdf, öppnas i nytt fönster)

Dialogfrågor(pdf, öppnas i nytt fönster)

Informationsblad Tillsyn, särskilda boenden äldre (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lästips Personlig assistans (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning Lex Maria rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Jönköping
19/11
2015

IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Umeå

Program Umeå (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Umeå (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samverkan i missbruksvården (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lex Maria (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förhandsbedömningar och familjehemsplaceringar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansvar och information (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läkare med vikariatsförordnande (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samverkan och samordnad individuell plan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Umeå

23/11
2015

IVO-dagen
Dokumentation från IVO-dagen i Örebro

Program Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)

Får barn och unga den vård och omsorg de behöver (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lex Sarah och Lex Maria (pdf, öppnas i nytt fönster)

Myndighetsutövning - brukare i centrum (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vems ansvar? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Chefläkare/anmälningsansvarig (pdf, öppnas i nytt fönster)

Örebro

24/11
2015

Arrangör: IVO
Återföringskonferens för att återkoppla resultaten av inspektionerna vid hem för vård eller boende för barn och unga samt vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Konferensen riktar sig till berörda chefer och övrig personal vid HVB och SiS i Halland och Västra Götaland.

Föranmälan krävs via personlig inbjudan 
Program (pdf)
Presentation återföringskonferens 24nov  (pdf)

 

 

Göteborg

30/11
2015

Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till organisationer som företräder personal i vård och omsorg. Omfattar specifikt inbjudna organisationer.

Föranmälan krävs till: asa.jernmo@ivo.se

Program (pdf)
Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015 (pdf)
Remissvar Delbetänkandet SOU 2015:14 (pdf)
Delbetänkande av Klagomålsutredningen (pdf)

 Stockholm

Oktober

Datum Konferens Ort

 13/10
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker och tjänstemän kring tillsyn av kommunens myndighetsutövning för äldre personer med hemtjänst i ordinärt boende. 
Stockholm 

15/10
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker och tjänstemän kring tillsyn av kommunens myndighetsutövning gällande familjehemsvården av placerade barn och unga.

Presentation Återföringsdialog familjehemsplacerade barn (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Sammanfattning Återföringsdialog familjehemsplacerade barn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm 

20/10

Arrangör: IVO
Återföring och dialog kring aktuella blodsäkerhetsfrågor med blodverksamheterna i Sverige.

IVO:s presentation (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Läkemedelsverkets presentation (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Folkhälsomyndighetens presentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm

22/10
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker och tjänstemän kring tillsyn av kommunens myndighetsutövning för vuxna personer med insatser enligt LSS.
Stockholm 

22/10
2015

Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till organisationer som företräder patient- och brukare. Omfattar specifikt inbjudna organisationer. Föranmälan krävs till: asa.jernmo@ivo.se

Dagordning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Tillsynspolicy (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm 

28/10
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering samt anmälningsansvariga hos privata vårdgivare med ansvar för hälso- och sjukvård.
Stockholm 

September

Datum Konferens Ort
17/9 2015 Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker och tjänstemän i Stockholms län kring ej verkställda beslut. 
Stockholm 
28/9
2015

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker, chefer, föreståndare och övrig ledningspersonal i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala län med fokus på HVB för barn, ungdomar och familjer.

Vad har IVO sett i tillsynen 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hur ser verksamheterna på IVO:s tillsyn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Socialstyrelsens presentation om ledningssystem (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Örebro
30/9
2015
Arrangör: IVO
Återföring och dialog med politiker, chefer, föreståndare och övrig ledningspersonal i Dalarna, Värmland och Gävleborgs län med fokus på HVB för barn, ungdomar och familjer.
 Falun

Juni

Datum 
Konferens Ort
 2/6
2015

Arrangör: IVO

Återföring och dialog med politiker och tjänstemän i sex tillsynade kommuner kring orosanmälningar för barn och unga. 
Program 2 juni 2015 (öppnas i nytt fönster)

Jönköping

 3/6
2015
 

Arrangör: IVO
Återföring och dialog med verksamhetsansvariga vid 14 granskade HVB för vuxna i Stockholms län och Region Gotland.
Återföringsdialog HVB vuxna med missbruks- och beroendeproblematik Stockholms län och Gotland 3 juni 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sammanfattning återföringsdialog HVB för vuxna 3 juni 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Stockholm

Maj

Datum Konferens Ort
6/5
2015
Arrangör: IVO
Återföringskonferens inom äldreomsorg som riktar sig till MAS, MAR, äldreomsorgschef eller motsvarande samt anmälningsansvariga enligt lex Sarah i samtliga kommuner i Uppsala och Västmanlands län. Inbjudan omfattar också MAS hos privata utförare i Västerås stad. 
Inbjudan 6 maj privata utförare Västerås (pdf, öppnas i nytt fönster)
Inbjudan 6 maj 2015 Uppsala - Västmanlands län (pdf, öppnas i nytt fönster)
Program återföringskonferens Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)
Presentationsmaterial (pdf, öppnas i nytt fönster)
 Örebro
 8/5
2015
Arrangör: IVO
Återföringskonferens inom äldreomsorg för MAS, MAR, äldreomsorgschef eller motsvarande samt anmälningsansvariga enligt lex Sarah i samtliga kommuner i Örebro län.
Inbjudan 8 maj 2015 Örebro län (pdf, öppnas i nytt fönster)
Program återföringskonferens Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)
Presentationsmaterial (pdf, öppnas i nytt fönster)
Örebro
12/5
2015
Arrangör: IVO
Återföringskonferens inom äldreomsorg för MAS, MAR, äldreomsorgschef eller motsvarande samt anmälningsansvariga enligt lex Sarah samtliga kommuner i Värmlands län.
Inbjudan 12 maj 2015 Värmlands län (pdf, öppnas i nytt fönster)
Program återföringskonferens Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)
Presentationsmaterial (pdf, öppnas i nytt fönster)
Örebro
12/5
2015
Arrangör: IVO
Återföringskonferens för Statens institutionsstyrelse rörande den slutna ungdomsvården.
Inbjudan 12 maj Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)
Örebro
19/5
2015
Arrangör: IVO
Återföringskonferens inom äldreomsorg för MAS, MAR, äldreomsorgschef eller motsvarande samt anmälningsansvariga enligt lex Sarah i Gävleborg och Sörmlands län.
Inbjudan 19 maj 2015 Gävleborg-Sörmlands län (pdf, öppnas i nytt fönster)
Program återföringskonferens Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)
Presentationsmaterial (pdf, öppnas i nytt fönster)
Örebro
20/5
2015
Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till företrädare för privata vård- och omsorgsgivare. Föranmälan krävs till: asa.jernmo@ivo.se
Program dialogmöte 20 maj (öppnas i nytt fönster)
Stockholm

April

Datum Konferens Ort
13/4
2015 
Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till företrädare för patient- och brukarorganisationer.
Program dialogmöte 13 april (öppnas i nytt fönster)
Tillsynsrapport - De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 (öppnas i nytt fönster)
Skapa trygghet utan tvång (öppnas i nytt fönster)
 Stockholm
 15/4
2015

Arrangör: IVO
Dialogforum som vänder sig till företrädare för vård- och omsorgspersonal. 
Program dialogforum 15 april (öppnas i nytt fönster)
Tillsynsrapport - De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 (öppnas i nytt fönster)
Presentation dialogforum 15 april(pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm

27/4
2015

Arrangör: IVO
Dialogmöte med de svenska transplantationsenheterna om aktuella frågor inom direktivet om hantering av mänskliga organ för transplantation.
Presentationsmaterial från dialogmötet (pdf, 2,3 MB, nytt fönster) 
Stockholm 

28/4
2015

Arrangör: IVO
Dialogmöte rörande IFO-området. 
Inbjudan riktar sig till kommuner i Västernorrland.
Program dialogmöte 28 april 2015 Sundsvall (öppnas i nytt fönster)
Sundsvall

Februari

Datum Konferens Ort
24/2
2015
Arrangör: IVO
IVO bjuder in till dialogmöte rörande IFO-området för att skapa dialog och återföra resultat av IVO:s tillsyn inom området.
Inbjudan riktar sig till socialsekreterare, politiker och ansvariga inom IFO-området exempelvis verksamhetschefer, enhetschefer och socialchef eller liknande. Inbjudna kommuner: Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele, Malå, Norsjö och Storuman.
Inbjudan-Dialogmote-24-feb-2015 (pdf, 92,9 kb, nytt fönster)​
Lycksele