IVO-dagen 2015

IVO bjuder in till en diskussion om strategiska frågor inom tillsynsområdet för dig som har en befattning på lednings- och utvecklingsnivå. Under dagen redovisar vi även vad vi ser inom den riskbaserade tillsynen inom respektive region.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjuder in till en diskussion om strategiska frågor inom tillsynsområdet. Under dagen redovisar vi även vad vi ser inom den riskbaserade tillsynen inom respektive region. Du som deltagare erbjuds möjlighet till en dialog med IVO:s ledning och medarbetare samt kollegor i regionen.

IVO-dagen är en heldagskonferens. Program och tider för respektive ort finner du genom att följa denna länk till vår registreringssida.


Vi riktar oss vid det här tillfället till dig som har en befattning på lednings- och utvecklingsnivå:

  • Ansvariga politiker och ledande tjänstemän inom vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner – till exempel berörda förvaltnings- och socialchefer, nämndordföranden, landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Representanter från patientnämnder
  • Verksamhetschefer inom privata och offentliga verksamheter som chefläkare, divisionschefer, verksamhetschefer, medicinskt sakkunnig för Kriminalvården och ledningsfunktion/chef för patientsäkerhetsfunktionen 
  • Föreståndare för behandlingshem/boenden, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS/R), ledande funktioner vid branschorganisationer inom området samt ledande funktioner hos Statens institutionsstyrelse
  • Företrädare för intresseorganisationer för patienter och brukare och företrädare för vård- och omsorgspersonal.

 

IVO-dagen arrangeras på följande orter och tidpunkter
Vår ambition är att du som deltar ska kunna föra dialog med den region som har tillsynsansvaret inom ditt verksamhetsområde. Därför uppmanar vi dig till att registrera dig till konferensen inom den region du tillhör.

 

  Onsdag 4 november Malmö
  Måndag 9 november Stockholm
  Fredag 13 november Göteborg
  Måndag 16 november Jönköping
  Torsdag 19 november Umeå
  Måndag 23 november Örebro

Ambitionen är att ge aktörer med så stor spridning och representativitet som möjligt chansen att delta, därför är antalet platser per grupp begränsade. IVO förbehåller sig rätten att vid behov begränsa antalet som deltar från samma aktör för att tillgodose spridning. Om platserna är fulltecknade inom en viss grupp går det att stå på kölista.

 

För att läsa mer, registrera dig samt se vilket geografiskt område din region tillhör - följ denna länk till vår registreringssida.

 

Vid frågor om IVO-dagen, vänligen kontakta: ivo@travelteam.se