Genomförda konferenser 2016

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2016 och eventuell dokumentation från dessa.

 


December

Datum Konferens Ort
6/12 2016

Arrangör: IVO 
Återföring och dialog om tillsynen av SiS med institutionschefer och biträdande institutionschefer på SiS särskilda ungdomshem. 

Inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Jönköping

November

Datum Konferens Ort
16/11 
2016

Arrangör: IVO 
Seminarium på Socionomdagarna.
Hur kan tillsynens iakttagelser bidra till socialtjänstens utveckling?
Program (extern länk)

Stockholm

Oktober

Datum Konferens Ort
12/10
2016

Arrangör: IVO 
Dialogmöte med HVB-verksamheter.
Program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentationer
IVO (pdf, öppnas i nytt fönster)
Global Care (pdf, öppnas i nytt fönster)
Gläntan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Örebro
19/10 2016

Arrangör: IVO 
Dialogmöte med vävnadsinrättningar som hanterar vävnader och celler.

Presentationer 
IVO (pdf, öppnas i nytt fönster) 
LVM (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm
21/10 2016

Arrangör: IVO 
Dialogmöte med vävnadsinrättningar som hanterar könsceller.

Presentationer 
IVO (pdf, öppnas i nytt fönster) 
LVM (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm
28/10
2016

Arrangör: IVO
Dialogmöte med HVB-verksamheter. 
Program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentationer
IVO (pdf, öppnas i nytt fönster)
Global Care (pdf, öppnas i nytt fönster)
Gläntan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Uppsala

September

Datum Konferens Ort
16/9 2016

Arrangör: IVO 
IFO-chefsträff

Gävle
21-22/9 2016

Arrangör: IVO
Seminarier på Patientsäkerhetskonferensen 2016. Läs om seminarierna här.

Stockholm
26/9
2016

Arrangör: IVO
Dialogmöte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare.
Dagordning (pdf, öppnas i nytt fönster)  

 

28/9 2016

Arrangör: IVO
Dialogmöte med SiS-verksamheter. 
Inbjudan  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Örebro

29/9
2016

Arrangör: IVO
Dialogmöte med organisationer som företräder patienter/brukare/anhöriga.
Dagordning   (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Juli

Datum Konferens Ort
7/7
2016

Arrangör: IVO
IVO-dialog i Almedalen. 

Seminarium: Tillsyn av vård och omsorg – Hur kan vi förändra det vi redan vet? 

Seminarium: Ensamkommande – fokus på trygghet och säkerhet  

Mer information om seminarierna.

Visby

Juni

Datum Konferens Ort
1/6
2016

Arrangör: IVO
Dialogmöte med organisationer som företräder personal i vård och omsorg.   

Dagordning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stockholm

Maj

Datum Konferens Ort
23/5
2016

Arrangör: IVO
Återföring och dialog kring myndighetsutövning i missbruksvården. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän i Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.  

Inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Jönköping