Genomförda konferenser 2016

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2016 och eventuell dokumentation från dessa.