Att säkerställa rätt kompetens över tid: insatser på kort och lång sikt

Personalflykt som leder till brist på specialistkompetens i hälso- och sjukvården riskerar att patientsäkerheten inte kan upprätthållas.


Film: Intervju med Malin Peterson, inspektör på IVO, Eva Lundh, verksamhetschef, Västra Götalandsregionen och Hans Dahlberg, HR-chef, Region Jönköping.

Det finns få exempel på systematiska, övergripande åtgärder för att säkerställa kompetensen på längre sikt.

Däremot pågår många enskilda projekt och försök, till exempel införande av olika belöningsincitament. Vid seminariet diskuterar IVO exempel på åtgärder med representanter från olika regionala vårdgivare.

Vårdgivaren har ansvar för att verksamheten har personal med rätt kompetens som ges möjlighet till att arbeta på ett patientsäkert sätt.