Att säkerställa rätt kompetens över tid: insatser på kort och lång sikt

Personalflykt som leder till brist på specialistkompetens i hälso- och sjukvården riskerar att patientsäkerheten inte kan upprätthållas.