Dokumentation som äventyrar patientsäkerheten

I det här seminariet ville IVO belysa vikten av rätt dokumentation i ett patientsäkert omhändertagande.


Film: Intervju med Eva Wastenson, projektledare på IVO, Charlotta Brunner, chefläkare psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län och Britt Karlsson, förvaltningsledare verksamhet, Region Jönköpings län.

I tillsynen ser IVO att otydlig och onödig dokumentation äventyrar patientsäkerheten och tar tid från patientvården. Är brister i dokumentationen ett symtom på andra faktorer? Personalen måste få förutsättningar så att rätt information dokumenteras och få stöd i att ”göra rätt” i vardagen. Hur löser vården detta? I en paneldiskussion med representanter från vården diskuteras olika lösningar och lyfter fram olika förbättringsarbeten.

IVO delar bilden av att det är för mycket dokumentation i vården med verksamheterna själva. Personalen måste få förutsättningar att dokumentera rätt. IVO vill ha fokus på  att föra en dialog kring egenkontroll och resultat med verksamheterna, men det är också viktigt att de legala kraven för dokumentationen uppfylls. Därför är de en viktig del i tillsynen, för patienternas skull. De är verksamheternas och IVO:s gemensamma fokus.