Dokumentation som äventyrar patientsäkerheten

I det här seminariet ville IVO belysa vikten av rätt dokumentation i ett patientsäkert omhändertagande.