Hur kan IVO:s tillsyn bidra till en vård och omsorg av god kvalitet utifrån ett kompetensperspektiv?

IVO ser återkommande brister i sin tillsyn som är relaterade till kompetens inom socialtjänsten. Det finns svårigheter med att rekrytera och behålla personal med formell utbildning eller adekvat erfarenhet.