Hur kan IVO:s tillsyn bidra till en vård och omsorg av god kvalitet utifrån ett kompetensperspektiv?

IVO ser återkommande brister i sin tillsyn som är relaterade till kompetens inom socialtjänsten. Det finns svårigheter med att rekrytera och behålla personal med formell utbildning eller adekvat erfarenhet.


Film: Intervju med Andreas Ericson, inspektör på IVO, Ulf Wikström, verksamhetschef, Aleris Stenbäcken och Annika Åberg, IFO-chef, Jönköpings kommun.

Vid seminariet diskuterade IVO tillsammans med företrädare för verksamheter hur de arbetat med kompetensfrågor för att erbjuda en vård och omsorg som är säker och av god kvalitet. Vi talade även om hur IVO kan bidra till detta.