Hur kan morgondagens vård organiseras så att patienten tas omhand på rätt vårdnivå?

Med utgångspunkt i statistik och vårdförlopp för en fiktiv person modererade IVO en dialog och diskussion med företrädare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.


Film: Intervju med Peder Karlsson, enhetschef, IVO, Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, Karolinska institutet och Lena Holmdahl, stadsdelsdirektör i Bromma, Stockholms stad.

Med utgångspunkt i statistik och vårdförlopp för en fiktiv person modererade IVO en dialog och diskussion med företrädare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten; en hälso- och sjukvårdsdirektör och en socialchef berättar om egna utmaningar och erfarenheter.

Utifrån seminariets innehåll bjöds sedan deltagarna in till diskussioner via rundabordssamtal.

En fråga som diskuterades i seminariet var att IVO har sett i tillsynen att vårdgivarna försöker hitta nya vårdformer för att patienter inte ska behöva åka hem innan de är riktigt slutbehandlade, för att de ska hinna hämta sig. En patient som kommer hem för tidigt riskerar också att snabbt komma tillbaka till sjukhuset.