Hur kan morgondagens vård organiseras så att patienten tas omhand på rätt vårdnivå?

Med utgångspunkt i statistik och vårdförlopp för en fiktiv person modererade IVO en dialog och diskussion med företrädare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.