Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer?

Tillsammans med externa paneldeltagare lyfter IVO:s avdelning för tillståndsprövning fram exempel och diskuterar hur vi gemensamt kan främja seriöst driven välfärdsverksamhet.


Film: Intervju med Anna Sundberg, avdelningschef på IVO, Anna-kari Modin, projektledare, Välfärdsinsyn och Elisabeth Viman, planeringsledare, Linköpings kommun.

När IVO prövar ansökningar om tillstånd ska vi även pröva lämpligheten på dem som vill etablera sig på marknaden. Vi kan genom vårt agerande tillsamman hindra oseriösa aktörer att etablera sig på marknaden. Just nu utvecklar vi på IVO våra metoder och kompletterar med ekonomisk kompetens för att kunna göra dessa bedömningar. Från 2017 kommer en särskild enhet på IVO att bistå i tillståndsprövningen och där det även kommer tillsynen tillgodo.