Hur kan vi stänga ute oseriösa aktörer?

Tillsammans med externa paneldeltagare lyfter IVO:s avdelning för tillståndsprövning fram exempel och diskuterar hur vi gemensamt kan främja seriöst driven välfärdsverksamhet.