Hur upplevde du IVO:s tillsyn?

Här berättar aktörer från socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet hur de upplevde IVO:s tillsyn och hur den påverkat deras utvecklingsarbete.