Hur upplevde du IVO:s tillsyn?

Här berättar aktörer från socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet hur de upplevde IVO:s tillsyn och hur den påverkat deras utvecklingsarbete.

Carin Johansson, regionchef på Norlandia Care AB, berättar om hur hennes organisation upplevde tillsynen. Det gör även Martin Magnusson, vårddirektör i Region Östergötland, och Magnus Oweling, verksamhetschef på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.