Innovation och teknisk utveckling inom omsorgen – på vilket sätt påverkas IVO:s tillsyn?

IVO betraktas ibland som motståndare till tekniska lösningar. Finns det motsättningar mellan samhällets önskan att utveckla tekniska möjligheter inom omsorgen och tillsynsmyndighetens inställning?