Trygghet och säkerhet för barn och unga – vikten av delaktighet och rättssäkerhet

På seminariet fördes en gemensam diskussion av faktorer som påverkar tryggheten och säkerheten för barn och unga. Huvudfokus låg på vikten av delaktighet och rättssäkerhet.


Film: Intervju med Rolf Svanold, inspektör på IVO och Lisbet Knudsen, biträdande verksamhetschef, Magelungen. 

HVB-hem och myndighetsutövning hos socialnämnderna diskuterades, där delaktighet och rättssäker handläggning är i fokus. En chef från en kommun i regionen och en boendeansvarig/föreståndare från regionen medverkade för att ge exempel utifrån sina verksamheter.

Det är viktigt att barn ungdomar ges möjlighet till delaktighet i sin vård och behandling redan från första dagen på HVB-hemmet för att känna tillit och trygghet. Det gäller även i myndighetsutövningen. De ska också ha kontakt med sin socialsekreterare. 

Om inte rättssäkerheten kan tillgodoses, riskerar barn och ungdomar att fara illa. Därför är det viktigt att det finns bra kompetens bland personalen och att de känner till de rutiner och den lagstiftning som finns.