Trygghet och säkerhet för barn och unga – vikten av delaktighet och rättssäkerhet

På seminariet fördes en gemensam diskussion av faktorer som påverkar tryggheten och säkerheten för barn och unga. Huvudfokus låg på vikten av delaktighet och rättssäkerhet.