IVO-dialog i Almedalen

Folk som vandrar på en gata i Visby

Välkommen till  seminarium och öppet hus torsdagen den 7 juli i Visby.

Seminarium: Tillsyn av vård och omsorg – Hur kan vi förändra det vi redan vet?


Datum:
Torsdag 7 juli
Tider: Seminarium 8-9 öppet hus 7.30–10.30. Frukost serveras. 
Plats: Trädgården, Mellangatan 1


I tillsynen ser vi återkommande brister. Vi har goda skäl att tro att ledning och styrning är viktiga förändringsverktyg för att skapa en vård och omsorg som är säkrare och har högre kvalitet. Träffa oss tillsammans med dem som kan skapa lösningarna.

 

I diskussionen medverkar:

 

 

Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Sörmland Marica Gardell, socialdirektör, Region Gotland
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, IVO Birgitta Hagström, avdelningschef sydöst, IVO

Anders Kandelin, kommunikationschef IVO, modererar seminariet. 

Öppet hus: Välkommen till IVO-dialog  

Efter seminariet fortsätter dialogen med öppet hus där du kan prata med representanter från myndigheten. Vi finns på plats mellan 7.30-10.30. 


Meddela gärna om du kommer
Du är varmt välkommen till både seminarium och öppet hus. Meddela gärna via denna länk om du kommer, så vi kan beräkna antalet frukostgäster. Spontana gäster är förstås också välkomna. 


Seminarium: Ensamkommande – fokus på trygghet och säkerhet

Datum: Torsdag 7 juli
Tid: 12-13. Lunchsmörgås serveras.
Plats: Barnrättstorget, Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 

 

Så agerar och resonerar IVO vid tillsyn och tillståndsprövning för att stärka tryggheten och säkerheten för ensamkommande barn. Vilka val gör myndigheten och vilka konsekvenser får det för barnen, hemmen och kommunerna? Vem söker idag tillstånd för att få bedriva verksamhet? 

IVO ska säkerställa att barn och unga som placeras av socialtjänsten ska få en vård och omsorg med god kvalitet som uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

 

Välkommen till ett seminarium där deltagarna berättar om myndighetens resonemang och iakttagelser. Kommunikationschef Anders Kandelin modererar samtalet.
 Program för Barnrättstorget hela Almedalsveckan hittar du här >>

 

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, IVO Birgitta Hagström, avdelningschef sydöst, IVO
Anna Sundberg, avdelningschef tillståndsprövning Anders Kandelin, kommunikationschef IVO