Patientsäkerhetskonferensen 2016

Bannerbild för patientsäkerhetskonferens 2016

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. IVO medverkar som samarrangör på konferensen.

I anslutning till Patientsäkerhetskonferensen den 21-22 september arrangerades Äldreriksdagen den 20-21 september. Programmet samordnades mellan konferenserna och den 21 september blev en gemensam dag för de båda konferenserna på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

IVO medverkade med seminarierna

  • Många som tar hand om klagomål – vem gör vad? den 21 september.
  • Tillsynen som katalysator för ökad patientsäkerhet  den 22 september. 

 

Monter

IVO hade en monter för dialog på en gemensam yta tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. 

 

Målgrupp
Konferensen riktade sig till alla med ett intresse för patientsäkerhetsfrågor:

  • personal inom hälso- och sjukvård
  • dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor
  • myndigheter
  • akademi
  • näringsliv.

 

Arrangörer
Patientsäkerhetskonferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting i samverkan bland andra IVO och andra myndigheter, professionsorganisationer, fackförbund och branschorganisationer inom hälso-och sjukvård.