Konferenser 2017

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2017 och eventuell dokumentation från dessa.

 

November

Datum Konferens Ort
17/11 2017

Arrangör: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Odontologiska riksstämman 

Stockholm
20/11 2017

Arrangör: IVO

Dialogforum med organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.

Stockholm

September

Datum Konferens Ort
27-29/9

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer 

Socialchefsdagarna

Dokumentation

 Östersund

Maj

Datum Konferens Ort
8/5 2017

Arrangör: IVO 

Dialogforum med organisationer som företräder personal i vård och omsorg.

Dokumentation

 Stockholm

April

Datum Konferens Ort
5/4 2017

Arrangör: IVO 

Dialogforum med organisationer som företräder patienter/brukare/anhöriga.

Dokumentation

 

 Stockholm

Mars

Datum Konferens Ort
31/3 2017

Arrangör: IVO 
Återföringskonferens

Under 2016 har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydväst granskat hur elva kommuner, en stadsdelsnämnd i Göteborg och sex psykiatri/beroendeavdelningar och -mottagningar i Västra Götalands och Hallands län arbetar med samverkan i målgruppen unga vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik. Tillsynen var en del i ett nationellt tillsynsprojekt.

IVO:s rapport "Unga vuxna inom missbruks- och beroendevården – nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning" med resultatet från tillsynen publicerades i februari 2017.

Föranmälan krävs. En inbjudan har gått ut till de tillsynade verksamheterna.

Tid och plats:
Fredagen den 31 mars 2017
Klockan 9:00 - 12:00
Drakegatan 1, Göteborg.
Lokal Våren på entréplan.

Program:
8:15 - 9:00 Kaffe och smörgås samt registrering
9:00 - 9:15 Inledning, Karin Fagerberg avdelningschef IVO sydväst
9:15 - 9:55 Presentation av tillsynens resultat
9:55 - 10:15 Bensträckare och kaffe med frukt

10:15 - 10: 45 Om arbetet med unga vuxna:Petro Lindeman och Ulf Sammels, enhetschefer avdelning 306 och Mini-Maria i Göteborg
10:45 - 11:15 Om vårdlandskapet: Gunnel Hedman Wallin, utredare på Socialstyrelsen

11:15 - 11:45 Diskussion
11:45 - 12:00 Avslutning

Göteborg