Dialogforum 20 november 2017

Dialogforum med organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.

Dialog med fokus på IVO:s handläggningstider, oseriösa aktörer i vård och omsorg och nattbemanning på särskilt boende.