Dialogforum 5 april 2017

Dialogen utgick ifrån IVO:s iakttagelser i Tillsynsrapport 2016 och kring SoL, LSS och kommunernas riktlinjer och myndighetsutövning. Ett annat fokus låg på IVO:s kommande nationella tillsynsprojekt på temat jämlik hälso- och sjukvård.

Målgrupp var organisationer som företräder patienter/brukare/anhöriga.

 

Iakttagelser och slutsatser i Tillsynsrapport 2016

Emilie Karlsson, projektledare, och Johanna Nilsson, huvudskribent,
berättar om IVO:s iakttagelser och slutsatser i tillsynsrapporten för 2016.

 

Seminarium

  1. Bättre förutsättningar för jämlik vård - Dialog inför IVO:s tillsynsprojekt på temat jämlik hälso- och sjukvård.
  2. SoL, LSS och kommunernas riktlinjer och myndighetsutövning - Seminarium om SoL och LSS och vad IVO har sett i tillsynen.