Dialogforum 5 april 2017

Dialogen utgick ifrån IVO:s iakttagelser i Tillsynsrapport 2016 och kring SoL, LSS och kommunernas riktlinjer och myndighetsutövning. Ett annat fokus låg på IVO:s kommande nationella tillsynsprojekt på temat jämlik hälso- och sjukvård.