Dialogforum 8 maj 2017

Dialogen utgick ifrån IVO:s iakttagelser i Tillsynsrapport 2016 och information om IVO:s ärendeslag.

Dialog med utgångspunkt i Tillsynsrapport 2016

Emilie Karlsson, projektledare för Tillsynsrapport 2016, presenterar IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn. Sedan följer en diskussion under ledning av Gunilla Hult Backlund kring tre av de områden som lyfts i rapporten:

  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
  • Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
  • Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet

 

Information om IVO:s ärendeslag

IVO informerar om de större ärendeslagen inom tillsynen av hälso- och sjukvård och socialtjänst – hur handläggningen går till, vilka typer av beslut IVO fattar och vilka sanktionsmöjligheter IVO har.

 

Målgrupp

Målgrupp för mötet var organisationer som företräder personal i vård och omsorg.