Odontologiska Riksstämman 2017

Närbild på barnmun som undersöks av tandläkare.

IVO medverkar vid Odontologiska riksstämman med ett seminarium fredag den 17 november kl 10.15 på Stockholmsmässan (sal A7).

IVO:s tandvårdstillsyn som bidrag till lärande och verksamhetsutveckling

Tillsynen syftar till att åstadkomma lärande så att brister och missförhållanden inte upprepas. GD Gunilla Hult Backlund medverkar i ett samtal med Hans Göransson, ordförande för Tandläkarförbundet, i ett samtal om lärande tillsyn. Därutöver deltar också Johan Blomgren, inspektör från IVO, tillsammans med Anders Jonsson, tandläkare och anmälningsansvarig från Praktikertjänst deltar också utifrån sitt perspektiv tillsammans med Anna-Karin Wagner, utvecklingschef vid Folktandvården i Västmanland. Deltagarna kommer att diskutera framgångsfaktorer och gemensamma nämnare utifrån konkreta verksamhetsexempel som har upplevts som lärande. Cecilia Holm, avdelningskommunikatör i syd kommer att moderera samtalet som äger rum i sal A7.

Om stämman
Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar varje år i november Odontologisk Riksstämma – den svenska tandvårdens främsta forum för inspiration och utveckling. Här träffas hela tandvården för att få en aktuell bild av forskning, framtid och produktnyheter.