Socialchefsdagarna 2017

27-29 september, Östersund

 

IVO medverkar med seminarium och monter på Socialchefsdagarna som anordnas den 27 till 29 september i Östersund. Dagarna äger rum på Frösö Park Arena.


I år är det övergripande temat för Socialchefsdagarna brett och prioriterat: Välfärd först! Man vill värna en välfärd som minskar klyftorna i samhället, och som ger människor möjlighet att skapa sig ett bra liv.

 

Metoder för lärande tillsyn

Onsdagen den 27 september, kl 14.00-15.00, arrangerar IVO nedan seminarium.

 

Hur gör IVO:s arbete mest nytta? Vad krävs för att IVO:s tillsyn ska vara lärande på riktigt? IVO redovisar metoder som just nu används i en tillsyn med systemansats. Västerås stad ger sin syn och reflekterar över för- och nackdelar.Ta del av IVO:s tankar om framtida tillsynsmetoder och bidra med dina synpunkter på hur IVO kan utgöra ett lärande i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

 

Här kan deltagarna ta del av IVO:s tankar om framtida tillsynsmetoder och bidra med sina synpunkter på hur IVO kan utgöra ett lärande i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

 

Medverkar gör Ewa Sunneborn, chef för avdelning mitt, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, Anna Öström utredare från avdelning mitt och Gunilla Westberg, verksamhetschef, Västerås stad I ett samtal.Kommunikationschef Anders Kandelin modererar samtalet.

 

Upplägg av dagarna

Under samtliga tre förmiddagar hålls storföreläsningar som är öppna för alla. På onsdagens och torsdagens eftermiddagar väljer deltagarna mellan sex olika inriktningar i fyra seminarieblock.

Läs mer om Socialchefsdagarna >>