Genomförda konferenser 2018

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2018 och eventuell dokumentation från dessa.


December 2018

Oktober 2018

September 2018

Maj 2018

April 2018

Februari 2018