Genomförda konferenser 2018

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2018 och eventuell dokumentation från dessa.

 


December 2018

Datum Konferens Ort
3/12 2018

Dialogforum

Arrangör: IVO

Dialogforum för organisationer som företräder personal inom vård- och omsorg. 

Dialogforum

Program (pdf, nytt fönster)

Stockholm

Oktober 2018

Datum Konferens Ort
3-5/10 2018

Socialchefsdagarna

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer

IVO medverkar med seminarium och monter.

Jönköping 
1/10 2018

Dialogforum

Arrangör: IVO

Dialogforum för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare. 

 

September 2018

Datum Konferens Ort
 19-20/9 2018

Patientsäkerhetskonferensen

Arrangör: SKL

IVO medverkar med seminarier och monter.

Stockholm 

Maj 2018

Datum Konferens Ort
21/5 2018

Arrangör: IVO
Dialogforum 

Stockholm 

April 2018

Datum Konferens Ort
17/4 2018

Arrangör: IVO

Dialogmöte med anmälningsansvariga för kommuner och vårdgivare i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

Program

Luleå
19/4 2018

Arrangör: IVO

Dialogmöte med anmälningsansvariga för kommuner och vårdgivare i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

Program

 Sundsvall
19/4 2018

Arrangör: IVO

Dialogmöte med anmälningsansvariga för kommuner och vårdgivare i Västra Götaland och Halland 

Program

Göteborg
24/4 2018

Arrangör: IVO
Återföringskonferens för tandvården

Malmö 

Februari 2018

Datum Konferens Ort
6/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Jönköping 
8/2
2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Göteborg
13/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Örebro
15/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Malmö
20/2 2018

Arrangör: IVO
IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Umeå
22/2 2018 Arrangör: IVO

IVO-dagen 2018

IVO bjuder in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Stockholm