Dialog med IVO på Socialchefsdagarna

Den 3-5 oktober finns IVO representerade på Socialchefsdagarna med seminarium och monter. Årets dagar arrangeras i Jönköping på Elmia-mässan. Det övergripande temat för Socialchefsdagarna 2018 är att leda i framtidens välfärd.

IVO:s seminarium heter "Brister i övergångarna mellan vård och omsorg" och äger rum torsdagen den 4 oktober klockan 14-15.

 

Om seminariet

 Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar. Vård- och omsorgsgivare samverkar i stor utsträckning över verksamhets- och huvudmannagränser. Ändå ser IVO i tillsynen att patienter och brukare upplever stora brister i vårdens övergångar. Patienter och brukare hamnar i vad organisationsforskaren Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm har kallat "de organisatoriska mellanrummen". Hur kan organisationsforskningen bidra till lösningen vad gäller brister i övergångarna mellan vård och omsorg?

IVO har bjudit in Mats Tyrstrup för att berätta om sin forskning och om hur möjligheterna till innovation och förnyelse ofta finns just i gränslandet mellan två eller flera organisationer. Mats Tyrstrup tar även upp ledarskapets roll för att överbrygga de organisatoriska mellanrummen. Genom ett utvecklat gränsöverskridande samarbete kan vi bidra till att vård- och omsorgskedjan håller samman för varje person.

 

Medverkande

Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm, Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och Karl Gudmundsson, socialchef i Jönköpings kommun, reflekterar över Mats Tyrstrups tankar och förslag Anders Kandelin, kommunikationschef på IVO, är moderator för seminariet.

 

Monter och valbara seminarier

I IVO:s monter C17 går det under samtliga dagar att träffa medarbetare från myndigheten för dialog inom tillsyns- och tillståndsprövningsområdet.

Under samtliga dagar hålls storföreläsningar som är öppna för alla. Deltagarna kan välja mellan olika inriktningar i flera seminarieblock.

Läs mer om Socialchefsdagarna