Dialogforum 21 maj 2018

Den 21 maj anordnade IVO dialogforum för organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga.

Forumet handlade bland annat om IVO:s arbete med ett patient- och brukarperspektiv, tillsynens iakttagelser kopplade till barn och unga samt det nya klagomålssystemet för hälso- och sjukvården.