Dialogforum den 1 oktober 2018

Den 1 oktober anordnar vi dialogforum för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.

Sammanfattning från dialogforumet Samtal om framtidens tillsyn och tillståndsprövning på dialogforum (nyhet 2018-10-18)

 

Program dialogforum den 1 oktober 2018

13.00–13.35 Välkommen till dialogforum!

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund hälsar välkommen och berättar om

framtidens tillsyn.

 

13.35–13.50 IVO:s handläggningstider

Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning, ger en

översiktsbild av IVO:s handläggningstider för tillstånd.

 

13.50–14.20 Om IVO:s lämplighetsprövningar

Monika Berglund Lange, utredare på avdelningen för tillståndsprövning,

berättar om och svarar på frågor om IVO:s lämplighetsprövningar för

verksamheter som ska bedrivas inom socialtjänstlagen.

 

14.20–14.40 Fikapaus

 

14.40–15.50 Om IVO:s arbete inför nya tillstånd och ny tillsyn

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag och IVO:s tillsyn av privata omsorgsverksamheter förändras.

Johanna Mattsson, avdelningsutredare på avdelningen för tillståndsprövning, och Anette Nilsson, enhetschef på tillsynsavdelning öst, svarar på frågor om förändringarna och berättar om IVO:s förberedelsearbete.

 

15.50–16.00 Utvärdering av dialogforum

Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra?