Dokumentation från IVO-dagen 2018

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjöd i februari 2018 in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet. Syftet var att skapa dialog och främja förutsättningar för ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling.

Nedan hittar du fler filmer där Gunilla Hult Backlund berättar om vad IVO har sett 2017 inom områden som t ex kompetensförsörjning och samordning. Hon talar även om nya aktörer på omsorgsmarknaden, positiva trender och ett ökat fokus på patient- och brukarperspektivet.

IVO-dagen genomfördes på sex platser i landet med seminarier, vägledning och möjlighet till samtal med IVO och företrädare från vård och omsorg. Målgruppen för dialogen var personer i chefsbefattning med möjlighet att påverka verksamheten ur ett lednings- och utvecklingsperspektiv.

 

Nationella tillsynsområden som tema

Årets nationella tillsynsområden och särskilda satsningar skapade grunden för strategisk dialog som utgick från den nationella tillsyn som genomförts under 2017 inom respektive område.

Vägledande seminarier arrangerades också med aktuella frågor som påverkar vård- och omsorgsgivare och IVO. Där diskuterades den nya klagomålslagstiftningen, lex Maria och lex Sarah samt tillståndsprövning.

Dokumentation och en summering från seminarierna och dialogerna finns att ta del av här intill i intervjuform.


IVO:s iakttagelser 2017

 

Vad har IVO sett 2017?


Kompetensförsörjning


Samordning


Delaktighet


Nya aktörer på omsorgsmarknaden

 


Lärande tillsyn som bidrar till verksamhetsutveckling


Ett ökat fokus på patient- och brukarperspektiv