Är akutmottagningen på väg att även bli en vårdavdelning?

Dialog om patientsäkerhet, nu och i framtiden.

Jenny Pfoltz, inspektör på IVO berättar om tillsynen och sina erfarenheter från seminariet. Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, TioHundra, Norrtälje, medverkade vid seminariet i Stockholm och bidrar med sina reflektioner.

IVO genomförde 2017 en nationell tillsyn av 64 akutmottagningar. Där granskades patientsäkerheten för dem som vårdas kvar i väntan på vårdplats. Tillsynen visade att patienter under väntan riskerar att drabbas av t ex trycksår och näringsbrist. För att undanröja patientriskerna och minska väntetiderna har akutmottagningarna vidtagit åtgärder. Till exempel åtgärder som tillgång till riktiga sängar, omvårdnadsronder, snabbspår samt vårdplatskoordinatorer. 


Seminariet behandlade utvecklingen och dialogen uppmuntrade till att deltagarna skulle dela med sig av sina erfarenheter och tankar om framtiden. 


Presentation: Presentation Nationell tillsyn akutmottagningar

Rapport: I väntan på vårdplats - Nationell tillsyn av akutmottagningar

Mentimeter: Kommentarer från deltagare under seminariet

Nedan patientberättelser användes som underlag inför dialogen vid seminariet.