Är akutmottagningen på väg att även bli en vårdavdelning?

Dialog om patientsäkerhet, nu och i framtiden.