Klagomål inom hälso- och sjukvård – så agerar IVO

Lagstiftningen kring klagomål inom hälso- och sjukvården är ändrad från 1 januari 2018. Vad innebär det i praktiken att IVO:s utredningsskyldighet begränsas?

Vid seminariet på IVO-dagen 2018 berättade inspektören Eva-Lena Petersson och verksamhetsutvecklaren Anna Hultin, IVO, hur myndigheten resonerar, vilka de största förändringaran är inom klagomålshanteringen, hur ser ansvarsfördelningen ut och hur samverkan kommer att ske med vårdgivare och patientnämnder. Anders Kandelin, som modererade samtalet, berättade om intrycken från seminariet.


Presentation: Klagomål inom hälso- och sjukvård 

I samband med seminariet visades filmade intervjuer med Morgan Eklund, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, som berättade om de viktigaste förändringarna inom klagomålshanteringen och gav sitt perspektiv på de nya reglerna. Gunilla Nordström, förvaltningschef vid Patientnämnden i Region Gävleborg berättade om patientnämndernas roll och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, talade om Socialstyrelsens uppdrag inom området.