Klagomål inom hälso- och sjukvård – så agerar IVO

Lagstiftningen kring klagomål inom hälso- och sjukvården är ändrad från 1 januari 2018. Vad innebär det i praktiken att IVO:s utredningsskyldighet begränsas?