Lex Maria och lex Sarah – jakten på den önskade effekten

IVO ser i tillsynen att det finns ett engagemang och handlingskraft för att förbättra vården och omsorgen.