Lex Maria och lex Sarah – jakten på den önskade effekten

IVO ser i tillsynen att det finns ett engagemang och handlingskraft för att förbättra vården och omsorgen.

Peder Carlsson, enhetschef, och Pia Dahlqvist, inspektör från IVO medverkar  vid seminariet och i en intervju om hur IVO ser på lex Maria och lex Sarah som delar i ett systematiskt kvalitetsarbete. De berättar även vad som kommit upp bland deltagarna när de diskuterat hur de, som vård- och omsorgsgivare, kan bidra till för att gynna systematiken i sitt kvalitetsarbete.

Vid ett seminarium på IVO-dagen diskuterades vad som krävs för att lex Sarah och lex Maria ska fungera som de verktyg för lärande som det var tänkt. Vilka förutsättningar behöver ansvariga för verksamheten skapa?


Presentation: lex Sarah och lex Maria

Rapport: Blev det någon verkstad? 

Representanter för Karlskoga kommun och för Region Östergötland berättar (här nedan) om olika aspekter av sitt kvalitetsarbete.