IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020

Riskområdena bygger på en nationell riskanalys som genomfördes under 2017. De gäller för hela perioden 2018-2020, men kommer att ses över årligen för att vi ska kunna följa förändringar i vår omvärld.