Socialtjänstens uppföljningar av barn och ungdomar på HVB

Under 2017 gjorde IVO en nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljningar för barn och ungdomar placerade på HVB.

Anna Öström, utredare och Katja Engström, inspektör på IVO berättar om tillsynen och seminariet. Enhetschefen Agneta Lundin Parskog från Enköpings kommun, som varit föremål för tillsynen, medverkade vid seminariet i Örebro. Hon bidrog med sina erfarenheter och förklarade hur de arbetar inom området.

Vid seminariet på IVO-dagen, diskuterades kommunernas pågående arbete och socialtjänstens situation efter den stora flyktinginströmningen.


IVO granskade drygt 450 ärenden i 50 kommuner och placerade ungdomar lämnade enkätsvar om sina kontakter med socialtjänsten.

Deltagarna vid seminariet talade om hur barn och ungdomar placerade på HVB kan få den uppföljning som de har rätt att få och den vård och omsorg som de är i behov av.