Socialtjänstens uppföljningar av barn och ungdomar på HVB

Under 2017 gjorde IVO en nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljningar för barn och ungdomar placerade på HVB.