Tillsammans för en marknad med seriösa assistansbolag

IVO prövar lämpligheten hos privata verksamheter inom personlig assistans. Kommunerna ska anmäla till IVO när lämpligheten att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.

Lena Carp, enhetschef och Anna Rosklint, moderator, IVO, berättar i en filmad intevju om tillsynen och erfarenheterna från seminariet.

Vid seminariet på IVO-dagen berättade IVO om hur man använder sig av kommunernas anmälningar i tillsynen och vilka resultat det kan leda till för brukarna.


Dialogen handlade om hur samverkan mellan IVO och kommunerna kan utvecklas för att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska få stöd, service och omsorg av god kvalitet.


Presentation: Lämplighetsprövning

Mentimeter: Kommentarer från deltagare under seminariet

Lämplighetsprövning inom personlig assistans 

Vid seminariet medverkade Cecilia Larsson, f d socialdirektör i Motala kommun, i en filmad intervju om hur kommunen agerade när IVO drog tillbaka ett tillstånd från ett privat assistansbolag.