Välfärd i förändring - tillståndsprövning för en trygg omsorg

Tillståndsprövning nämns ofta som lösning på olika utmaningar i samhället. IVO:s tillståndsprövning och tillsyn ska bidra till en välfungerande och trygg omsorg för patienter och brukare.

På IVO-dagen diskuterade en panel vilka tillståndstyper som nyligen har tillkommit och vilka förändringar som väntar runt hörnet. Två av representanterna i panelen var Anna Sundberg, avdelningschef tillståndsprövning och Monica Jacobson, jurist på IVO. De berättar bland annat om förändringar i tillståndsplikten, en lagrådsremiss om nya tillsåndsplikter och vilka frågor deltagarna haft under seminariet.


Presentation: Tillståndsprövning

Lagrådsremiss: Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet 

Ardalan Shekarabi kommentarer lagrådsremissen ”Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet”.