Välfärd i förändring - tillståndsprövning för en trygg omsorg

Tillståndsprövning nämns ofta som lösning på olika utmaningar i samhället. IVO:s tillståndsprövning och tillsyn ska bidra till en välfungerande och trygg omsorg för patienter och brukare.