Vilka risker uppstår när vårdgivaren brister i sitt ansvar?

Den som bedriver hälso- och sjukvård eller tandvård är också vårdgivare. Att vara vårdgivare medför ett ansvar att planera, leda och kontrollera verksamheten för att patienter ska kunna garanteras en god och säker vård.

Birgit Borgersen Rengren, enhetschef och Lars Svärd, tillsynstandläkare från IVO medverkade vid seminariet och diskuterade med deltagarna vad det kan leda till för patienten, om bristerna är isolerade till tandvården och hur kunskapen och därmed patientsäkerheten kan förbättras.

Vid seminariet på IVO-dagen hämtades exempel från en nationell tillsyn av tandvården där IVO har sett att kunskapen om vårdgivarens ansvar brister hos små och nystartade verksamheter.