IVO på Patientsäkerhetskonferensen

Under Patientsäkerhetskonferensen 19-20 september på Stockholmsmässan i Älvsjö kan du träffa representanter från IVO i samband med våra seminarier och i vår monter.

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för personer som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom landsting- och kommunal vård, privat och idéburen vård, myndigheter, akademi och näringsliv.

 

IVO:s seminarier

IVO med medverkar med seminarierna:

 

19 september

En träffsäker tillsyn som bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling

Tillsyn ska vara träffsäker i förhållande till risker för patienter och brukare. IVO berättar om vilka riskområden vi prioriterar inom hälso- och sjukvården och ger konkreta exempel från pågående tillsynsinsatser. Vi belyser förstärkningen av patient- och brukarperspektivet i tillsynen med ambition att se till det sammanlagda resultatet för personen.

 

IVO medverkar även i panelen för seminariet Är vårdens organisation patientsäker?

Samtal med överläkaren Jonas Wrigstad och panel. Wrigstad, har i sin forskning studerat hur vårdens avvikelsesystem fungerar med fokus på att kartlägga hur de bakomliggande orsakerna till avvikelserna identifierats, var de är och vilka lärdomarna är efter utredda avvikelser.

20 september

Klagomål – vem gör vad och hur går det?

Lagstiftningen kring klagomål inom hälso- och sjukvården är ändrad från 1 januari 2018. I det här seminariet pratar vi om de nya rollerna för vårdgivare, patientnämnd och IVO, hur omställningen till nya lagen hittills fungerat och hur man kan skapa en struktur för klagomålshanteringen hos vårdgivaren. Vid seminariet medverkar chefläkare Inger Nordin Olsson (Region Örebro län), Steinunn Ásgeirsdóttir (Patientnämnden Stockholm)  samt Eva-Lena Petersson (IVO). Samtalet modereras av Anders Kandelin, IVO. 

 

Möt oss i monter A03:33

I IVO :s monter, A03:33, träffar du inspektörer och utredare från myndigheten under konferensens båda  dagar. I anslutning till IVO:s monter kan du även företrädare från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

 

Målgrupper för konferensen

Patientsäkerhetskonferensen riktar sig till alla med ett intresse för patientsäkerhetsfrågor och majoriteten av besökarna är avdelnings/enhets/klinikchefer och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommunal vård, privat och idéburen vård. Deltagarna representerar samtliga verksamhetsområden. Handläggare, utredare och utvecklingsledare från myndigheter, fackorganisationer, bransch- och intresseföreningar finns också med bland konferensens deltagare.

 

Arrangör och medskapare

Konferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting med olika organisationer som medskapare, bland annat IVO och andra myndigheter, professionsorganisationer, fackförbund och branschorganisationer inom hälso-och sjukvård.

Läs mer om Patientsäkerhetskonferensen.