IVO:s återföringskonferens för tandvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bjöd in tandvårdsverksamheter till information och diskussion om patientsäkerhet. Konferenserna hölls på 5 orter april-maj 2018.