Att kunna känna sig trygg och säker hemma – en rättighet för alla

Det borde vara en självklarhet att känna sig säker i sitt eget boende. Det är inte alltid så för personer som har en funktionsnedsättning och har insatsen boende enligt LSS.